Edukativni tekstovi - Menstruacija

Menstruacija
 

Menstruacija je fiziološka funkcija žene koja počinje u doba puberteta pojavom menarhe (prve menstruacije). Prva menstruacija najčešće nastupa na urastu između 12. i 13. godine. Na…

+